Spiritual_points_logo_-_bez_pozadí.png

Spiritual points

každodenní spiritualita - všudypřítomný Bůh - nabídka pro tuto dobu

na Velikonoce

Podněty na doma vycházejí z programu na Fortně. Pokud chcete a můžete přijít osobně, koukněte na podrobnější program.

vytiskněte na A4 oboustranně

 už je připraveno k poskládání jako brožurka

Pokud se chcete vrátit k něčemu z předchozích dnů, vytiskněte si sešit na celé Velikonoce.  Nahrávku čtvrteční meditace s chlebem a sobotní homilie najdete níže.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Strom života

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.


Den radosti. Den života. Den, v němž se vrací smysl bytí. Tady a teď.

 

Dnes oslavujte


Oslavujte, co vám síly stačí. Zpěvem, tancem, hostinou s nejbližšími.
Na Fortnu budou lidé nosit svoje symboly radosti. Přidejte se.
Pověste na strom či do okna něco radostného.

Strom života

Strom života smrt podťala, když Kristu život odňala,
dnes přemožena zůstala.


Neb vykvetly ratolesti v krvavém dešti bolesti
na dřevě kříže trpkého Pána našeho.

A třeba si budete chtít pár slov žalmu napsat a pověsit na lednici

Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou.
Hospodinova pravice koná mocné činy!

 

Hospodinova pravice se vyvýšila,
Hospodinova pravice koná mocné činy!

 

Nezemřu, budu žít,
budu vypravovat o Hospodinových činech.

 

Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.

 

Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.

 

Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.

 

Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.

 

Kámen, jejž zavrhli stavitelé,
stal se kamenem úhelným.

Stalo se tak skrze Hospodina,

tento div se udál před našimi zraky.

 

Toto je den, který učinil Hospodin,

jásejme a radujme se z něho.

 

Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!

 

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.

Žehnáme vám z Hospodinova domu.

 

Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte .

 

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.

 

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné!

Hospodin je síla má i moje píseň

Velikonoce 2021 - z Fortny na doma

velikonoce 21.jpg

Čtvrtek

Meditace s chlebem

Když to řekl, vzal chléb, vzdal přede všemi díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm.

Chléb nás společně sytí. Je symbolem lidské pospolitosti, sdílení. A kdykoli jej jíme, je Bůh mezi námi. V několika meditativních krocích si to připomeneme, byť ty kroky letos uděláme každý sám.

Pátek

Dřevo kříže

Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi (...), jeho rány nás uzdravily.

Do dřeva kříže jsou vytesány bolesti, zranění, nespravedlnosti, ale také cesta k jejich uzdravení. Příběh Velkého pátku se odehrává kolem nás i v nás.

Sobota

Prázdná zahrada

Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali.

Sobota po Velkém pátku je dnem prázdnoty. Dnem, kdy si můžeme sáhnout do hloubky, kdy se ptáme po zdrojích naší víry a naděje.

Neděle

Strom života

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Na Velikonoční neděli oslavujeme Život. Projděte se sami nebo s rodinou k nějakému stromu a pověste na něj symbol radosti pro ostatní.

 

Chleba, dřevo, prázdnota a strom. Čtyři symboly, se kterými se potkáváme každodenně a se kterými můžeme prožít i letošní Velikonoce.

I v situaci, kdy se nemůžeme přímo potkat, podat si ruku nebo se obejmout, sdílíme Život a můžeme si to připomenout.

Pro každý den Velikonoc najdete na této stránce online podněty

na doma a možnost nakouknout přes webkameru do Fortny

Pokud chcete a můžete přijít osobně na Fortnu, koukněte na podrobnější program

Velikonoce na Fortně - pozvání (Petr Glogar)

Čtvrteční meditace s kouskem chleba

00:00 / 02:45
z breviáře na Bílou sobotučte Jaroslava Šiktancová
00:00 / 05:29

Pusťte si ticho

Vyberte si, jak dlouho chcete strávit v tichu, a pusťte si nahrávku. Na konci zazní tón, který vás upozorní na konec.

S čím jste se v tichu potkali?

2 minuty ticha
5 min ticha
10 min ticha

Když zrovna náhodou můžu v Praze do kostela

Spiritual points najdete také ve dvou pražských kostelích. Najděte v kostele logo spiritual points a načtěte QR kód z mobilu nebo tabletu - ve webovém prohlížeči se vám otevře nabídka místa. 

Fortna Hradčany

Hradčanské nám 3., Praha 1

kostel otevřen po-pá 9-17 a neděle 10-12

Pražské Jezulátko

Karmelitská 9, Praha 1

otevřeno každý den od 9 do 18